Kokeile ilmaiseksiUudet innovaatiotVaraa demo
PlanMill PROJECT

PlanMill PROJECT                                                                


 

Osta nyt           Ilmainen koekäyttö 30-päiväksi           Ota yhteyttä             Anna palautetta          Ohje - Wiki 

 

YLEISTÄ TUOTTEESTA

PlanMill PROJECT helpottaa projektien hallintaa karsien turhat toimenpiteet pois jo suunnitteluvaiheessa. Seuraat projektin statusta ja työaikaa, analysoit kannattavuutta, resursoit, raportoit tunteja ja matkakuluja sekä valmistelet laskutusta. 

PlanMillin reaaliajassa vaihdettavat kielivaihtoehdot ovat englanti, saksa ja suomi. Lue lisää 

Asiakkaamme näyttävät tietä

Lisätietoja, lähetä email
sales@planmill.com ja support@planmill.com

Projektin ja tehtävienhallinta ei ole koskaan ollut näin sujuvaa!   

TÄRKEIMMÄT TOIMINNOT 


PlanMillin edut

  • Yrityksen päivittäisten toimintojen helppo hallinta
  • Aikaa vievien yksittäisten manuaalisesti hoidettujen tehtävien automatisointi
  • Liiketoimintaprosessien virtaviivaistaminen
  • Liiketoiminnan täydellinen läpinäkyvyys
  • Asiakkaiden ja yhteistyökumppanien tyytyväisyys
  • Globaalien toimintojen tehokas yhdistäminen
  • Operatiivisten kulujen vähentäminen


PlanMillin internet-pohjainen projektien, resurssien, tuntien- ja kulujen sekä prosessien hallinta karsii turhat toimenpiteet jo suunnitteluvaiheessa ja auttaa aikataulujen täsmällisessä toteutumisessa. Seuraa projektisalkkua, projektin statusta, analysoi kannattavuutta, löydä ja resursoi oikeat henkilöt, hallinnoi täsmällisesti ajankäyttöä, kuluja ja laskutusta. PlanMillin monipuoliset mittarit ja raportit vahvistavat prosessien hallintaa reaaliajassa.

PlanMill on yksi ensimmäisistä sovelluskehittäjistä, joka toimittaa kasvaville ja keskisuurille yrityksille internet-pohjaisia Cloud (SaaS) -ohjelmistoratkaisuja koko yrityksen toiminnan ohjaamiseen. Lue lisää  "Mikä on paras vaihtoehto palveluliiketoimintasi kehittämiseen?"    

 Toimenpiteet 

Toimenpiteet-modulia (Actions) käytetään rekisteröimään tapahtumia, kuten kokouksia, puheluita ja tehtävälistoja. Toiminta voi liittyä yhteyshenkilöihin, palvelupyyntöihin, projekteihin, myyntiprojekteihin tai myyntitilauksiin. Yksittäisellä toimenpiteellä voi olla yksi tai useampia suorittajia, mutta verrattuna projektien tehtäviin tai palvelupyyntöihin erona on, ettei toimenpiteille voi raportoida työaikaa ja että toimenpiteen voi aikatauluttaa kellonajan tarkkuudella. >> 

 Yritykset & kontaktit

Yritys tarkoittaa PlanMillissä asiakkaan yritystä tai omaa yhtiötä (myös konserniin kuuluvat tytäryhtiöt). Yrityksiin liitetään henkilöt (kontaktit), joiden kautta myyntiprojektit, projektit, sopimukset ja tilaukset liitetään asiakasyritykseen. Myös yrityksen omat henkilöt näkyvät kontakteissa, mutta heidän työsuhteeseen ja PlanMill-käyttäjyyteensä liittyviä tietoja ylläpidetään Käyttäjät -välilehden kautta. >> 

 Sopimukset

Mahdollistaa eri tyyppisten yrityksen liiketoimintaan liittyvien sopimusten tietojen tallentamisen sekä niihin liittyvien liitetiedostojen tallentamisen yhteen keskitettyyn paikkaan. >> 

 Palvelupyynnöt

Palvelupyyntö on - Työtilaus, tukipyyntö (support ticket), lisätietopyyntö, muutospyyntö (change request) tai muu yhteydenotto, joka on liitetty tietty projekti tehtäväksi ja mahdollisesti myös yhdelle tai useammalle suorittajalle. - Tuntikirjaus- ja työajansuunnittelumielessä samanlainen kuin projektille luotu tehtävä. Pyynnön suorittajat voivat raportoida tunteja pyynnölle, vaikkeivät olisikaan siihen liitetyn projektin projektiryhmässä. Palvelupyynnölle voi valita "ylätehtävän" (parent task), jonka alle pyyntö kiinnitetään projektin tehtävärakenteessa. Pyyntö voi liittyä yhteyshenkilön kautta tiettyyn asiakasyritykseen sekä suoraan projektiin tai kumppaniyritykseen. >>

 Tuotteet

Tämä web-pohjainen ratkaisu on kaikkien PlanMill Cloud ja On-premise asiakkaiden käytettävissä. Tuotetiedot voidaan tallentaa PlanMill Products -modulia käyttäen. Tuotetietoja voidaan hyödyntää luotaessa sopimuksia, myyntitilauksia ja laskuja, sekä tuntien hinnoittelussa. >>  

 Oma työtila

Oma työtila on PlanMillin aloitussivu (tunnetaan myös nimellä Dashboard/kojelauta) . Omassa työtilassa näkyvät osat ja kehykset voivat vaihdella personoinnin vuoksi. >>  

 PlanMill Touch   

Tämä www-pohjainen ratkaisu on optimoitu kosketusnäyttöllisille mobiililaitteille, Applen iPhone (iOS 4+), Android (2.1+), Meego Harmattan (N9), Symbian (3), and Windows Phone (7+), joilla voi hakea ja katsoa erilaisia tietoja yrityksen PlanMill-ympäristöstä, esim. toimenpiteet, yritykset, kontaktit, palvelupyynnöt ja myyntiprojektit PlanMill Business Application Suite. (Mobile Internet / WLAN vaaditaan) >>

 Optiot   

PlanMill optiot laajentavat valitsemasi ohjelmiston toimintaa. Saat käyttöösi esimerkiksi verkkolaskutuksen ja valmiit liittymät ulkoistettuun taloushallintoon. Lisäksi PlanMill Open API:n (avoin rajapinta) kautta voit integroida muita ohjelmistoja joustavasti ja kustannustehokkaasti. >>

Lisätietoja